Ευάγγελος Δρίμτζιας MD PhD Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Παιδοφθαλμίατρος > Συχνές ερωτήσεις > Για τον στραβισμό

Συχνές ερωτήσεις για τον στραβισμό

Physical


1. Improves cardiovascular health. 2. Improves balance and strength. 3. A weekly dance program could improve physical performance and increase energy levels among adults. 4. Dance training is just as helpful for losing weight as well as increasing aerobic power. If you have concerns about the intensity of a class, please talk to your doctor or specialist and the instructor before starting the class.
Reduce Stress


If you’re feeling tense or stressed out, you might want to grab a partner, turn up the music, and dance! Dancing really does lift your spirits. It helps your mental and emotional health by reducing stress, decreasing the symptoms of anxiety and depression, and boost your self-esteem. If you have concerns about the intensity of a class, please talk to your doctor or specialist and the instructor before starting the class.
Memory Boost


Dance challenges your brain. It requires you to focus on both the constant changing of movement and recalling moves and patterns. Dance has the additional benefits of improving balance through rhythm and music. If you have concerns about the intensity of a class, please talk to your doctor or specialist and the instructor before starting the class.
Social Activity


Being around other people while dancing is good for your social and emotional health. A dance class is the perfect setting to make new friends and branch out socially. Maintaining positive relationships may just rank up there with healthy eating and exercise. Being socially engaged leads to increased happiness, reduced stress, and a stronger immune system. If you have concerns about the intensity of a class, please talk to your doctor or specialist and the instructor before starting the class.